N-VA wil registratie van geweld tegen politie verbeteren

Door Yngvild Ingels op 14 februari 2023, over deze onderwerpen: Politie
Yngvild Ingels

Het geweld tegen politiemensen blijft jaar na jaar toenemen. Dagelijks worden er zelfs 35 meldingen per dag gedaan. Het aantal geregistreerde geweldplegingen tegen de politie is van 2018 tot 2020 gestegen met 7,5 procent, van 12.400 feiten tot 13.342. Daarnaast wordt het geweld ook steeds driester. “Maar we vrezen dat dit nog maar het topje van ijsberg is”, zegt Kamerlid Yngvild Ingels. “De drempel om aangifte te doen is niet alleen emotioneel hoog, maar ook administratief, door het complexe proces dat erachter zit. Met ons voorstel willen we dat obstakel alvast weghalen.   

Politiemensen hebben vandaag namelijk de mogelijkheid om een aangifte te doen van geweld via het MISI-platform (Melding van Incidenten), maar de werkwijze om een aangifte door te geven is onduidelijk en verhindert een kwalitatieve analyse. Daarnaast bestaat er ook een grote discrepantie tussen de gegevens van dat platform en de gegevens uit de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). In de ANG worden geweldfeiten tegen de politie veralgemeend tot geweldplegingen tegen ‘beroepen van openbaar belang’, net zoals brandweermannen maar ook ambulanciers, personeel van het openbaar vervoer enzovoort. Er wordt eveneens geen onderscheid gemaakt tussen geslacht, of het over verbaal of fysiek geweld ging, en wat de duurtijd is van werkonbekwaamheid.

Dark number

“Zo ontstaat er ongetwijfeld een dark number in aangiftes van geweldplegingen, niet-geregistreerde incidenten. Dat terwijl we er alles bij winnen om deze problematiek correct in kaart te brengen”, vindt Ingels. Ook tijdens de hoorzittingen in de Kamer naar aanleiding van de mesaanval in Schaarbeek werd dat bevestigd door zowel Kathleen Stinckens, voorzitter van het Comité P, als de aanwezige professoren van de UGent.

Eén gebruiksvriendelijke registratietool

“Als we dit fenomeen efficiënt willen bestrijden, moeten we werk maken van duidelijke beeldvorming. Ons voorstel pleit dan ook voor één uniforme, gebruiksvriendelijke registratietool die iedereen consequent gebruikt zodat de gegevens kwalitatiever verwerkt kunnen worden. Daarnaast moeten politiediensten ook voldoende en frequent worden gesensibiliseerd in hun meldingsgedrag bij geweldincidenten”, legt Yngvild Ingels uit.

Acht voorstellen voor veiligheid politieagenten

Na de dodelijke mesaanval op de politieagenten in Schaarbeek kwam de N-VA al naar buiten met een actieplan voor geweld tegen politie. Het plan legt acht concrete voorstellen voor die een significant verschil kunnen maken voor de veiligheid van onze politiemensen, met zowel vaste waarden als nieuwe ideeën. “Mirakeloplossingen bestaan er helaas niet, maar toch moeten we er alles aan doen opdat onze politiemensen hun werk in de beste en veiligste omstandigheden kunnen uitvoeren”, besluit Ingels.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is