Parlementair werk

In het Federaal Parlement ben ik vooral actief in de beleidsdomeinen Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Ik ben vast lid van de commissie Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken en van de commissie Grondwet.  Bovendien ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Justitie en van de commissie Mobiliteit, overheidsbedrijven en federale instellingen.   

Als je meer wil weten over mijn bevoegdheden en commissies kan je gerust een berichtje achterlaten op de contactpagina. 

Recente vragen

Uitvoering actieplan geweld tegen politie (MV 36638C).

van Yngvild Ingels (07481) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B113-8-1888-2022202320488

Bijkomende financiering noodcentrales (MV 36342C).

van Yngvild Ingels (07481) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B114-12-1894-2022202320419

Kostenplaatje manege Wisbecq.

van Yngvild Ingels (07481) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55-B114-17-0515-2022202320431

Crisisbeheer binnen de federale departementen.

van Yngvild Ingels (07481) aan Eerste Minister
55-B112-1-0370-2022202319984

Crisisbeheer binnen de federale departementen.

van Yngvild Ingels (07481) aan Minister van Defensie
55-B112-10-0670-2022202319984

Marktonderzoek naar de beleving van risico's bij de Belgische bevolking.

van Yngvild Ingels (07481) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B112-12-1850-2022202319985

Audit werking DRI federale politie.

van Yngvild Ingels (07481) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B112-12-1851-2022202319986

Nationale Kas voor Rampenschade.

van Yngvild Ingels (07481) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B112-12-1852-2022202319988

Crisisbeheer binnen de federale departementen.

van Yngvild Ingels (07481) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B112-12-1853-2022202319997

Opvolging van de aanbevelingen van de bijzondere commissie Covid door het Nationaal Crisiscentrum.

van Yngvild Ingels (07481) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B112-12-1854-2022202319998