Parlementair werk

In het Federaal Parlement ben ik vooral actief in de beleidsdomeinen binnenlandse zaken en veiligheid.

Ik ben vast lid van de commissie Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken en van de commissie Leefmilieu, Energie en Klimaat.  Bovendien ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Justitie en van de commissie Mobiliteit, overheidsbedrijven en federale instellingen.   

Als je meer wil weten over mijn bevoegdheden en commissies kan je gerust een berichtje achterlaten op de contactpagina. 

Recente vragen

COVID-19-inbreuken. - Gerechtelijke vervolging.

van Yngvild Ingels (07481) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B083-8-1096-2021202214584

Programma NCCN. - Paragon.

van Yngvild Ingels (07481) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B082-12-1150-2021202214372

Politie. - Ongegronde klachten.

van Yngvild Ingels (07481) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B082-8-1069-2021202214340

Saint-Hubert. - Gevangenis. - Gronden.

van Yngvild Ingels (07481) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55-B082-17-0291-2021202214259

Beleid rond druggerelateerde criminaliteit.

van Yngvild Ingels (07481) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B077-12-1029-2021202213338

Beleid rond druggerelateerde criminaliteit.

van Yngvild Ingels (07481) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B077-2-0701-2021202213338

Beleid rond druggerelateerde criminaliteit.

van Yngvild Ingels (07481) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B077-5-0790-2021202213338

Beleid rond druggerelateerde criminaliteit.

van Yngvild Ingels (07481) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B077-8-0937-2021202213338

Registratie en verzameling van geweldsincidenten tegen politie.

van Yngvild Ingels (07481) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B076-12-1015-2021202213211

Ongegronde klachten tegen politie.

van Yngvild Ingels (07481) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B075-12-1002-2021202213125