Parlementair werk

In het Federaal Parlement ben ik vooral actief in de beleidsdomeinen binnenlandse zaken en veiligheid.

Ik ben vast lid van de commissie Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken en van de commissie Leefmilieu, Energie en Klimaat.  Bovendien ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Justitie en van de commissie Mobiliteit, overheidsbedrijven en federale instellingen.   

Als je meer wil weten over mijn bevoegdheden en commissies kan je gerust een berichtje achterlaten op de contactpagina. 

Recente vragen

Vooruitgang aanbevelingen resolutie betreffende wanpraktijken bij illegale adopties.

van Yngvild Ingels (07481) aan Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen.
55-B097-14-0044-2022202317202

Expertise in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit (MV 30336C).

van Yngvild Ingels (07481) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B097-12-1504-2021202217073

Financiering I-Police.

van Yngvild Ingels (07481) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B089-12-1323-2021202215762

Inzet van middelen en kredieten van het beheerscomité voor het Seveso- en Nucleair fonds.

van Yngvild Ingels (07481) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B089-12-1305-2021202215607

Besteding van de middelen van het ISF Fonds.

van Yngvild Ingels (07481) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B089-12-1304-2021202215578

Hervorming Raad van State.

van Yngvild Ingels (07481) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B089-12-1295-2021202215541

Begrotingscontrole april 2022. - Aangepaste uitgavenbegroting.

van Yngvild Ingels (07481) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B089-12-1296-2021202215546

Btw-vrijstelling op uitbestede opdrachten van de VDAB.

van Yngvild Ingels (07481) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B087-5-1034-2021202215406

Rapport COC. - Afluisteren vertrouwelijke gesprekken en data protection wetgeving.

van Yngvild Ingels (07481) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B088-12-1266-2021202215393

Opvolging problemen bij SSGPI (MV 27432C).

van Yngvild Ingels (07481) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B088-12-1263-2021202215376