Yngvild Ingels

Yngvild Ingels is geboren en getogen in het West-Vlaamse Lauwe (1979). Ze kreeg politiek en Vlaams-nationalisme met de paplepel mee. Papa Eric was immers actief in de lokale Volksunie-afdeling in de jaren '70 en '80. Ook cultuur en gevoel voor schoonheid kreeg ze van haar ouders mee; haar beide ouders zijn kunstenaars. 

Yngvild beëindigde haar humaniora in het Kortrijkse OLV van Vlaanderen lyceum. Daarna trok ze naar Gent waar ze in 2002 afstudeerde als socioloog aan de Universiteit Gent.

Ze werkte voor het Rode Kruis-opvangcentrum in Menen en kwam als projectleider noodplanning en crisisbeheer voor het Crisis- en Coördinatiecentrum van de Federale Regering terecht. In 2014 stapte ze over naar het kabinet van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, Jan Jambon. Daar was ze opeenvolgend adviseur crisismanagement en adjunct-kabinetschef voor de cel Binnenlandse Zaken. Ze werkte rond private veiligheid, identiteitsfraude, bestuurlijke handhaving en de ontwikkeling van tools zoals de applicatie 112 en Be Alert. Yngvild was vanuit het kabinet ook aangesteld als regeringscommissaris voor A.S.T.R.I.D. Ze bleef kabinetsmedewerker tot in december 2018, toen N-VA uit onvrede met het Marrakesh-Migratiepact uit de Regering-Michel I stapte.

Ze was vijfde kandidaat voor de N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Menen. 

Bij haar eerste deelname aan nationale verkiezingen werd ze direct verkozen. Bij de verkiezingen van 26 mei 2019 op de lijst van de N-VA in de kieskring West-Vlaanderen werd ze verkozen tot lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Yngvild woont sinds 2012 terug in Lauwe. Daar geniet ze, samen met haar gezin, van de geborgenheid en de rust van haar dorp. In haar vrije tijd geniet ze van een goed boek, een goed glas, een lekkere maaltijd en een tochtje op de fiets langs de mooie (West-) Vlaamse wegen.

Medewerkers

Jamie Wittrock

Parlementair medewerker