Tot 2017 konden supermarkten en lokale handelaars zelf bankautomaten plaatsen in hun winkels. Deze waren niet enkel handig voor de buurtbewoners, ze boden ook meer veiligheid aan de handelszaken. Zij konden immers een deel van hun cashinhoud in de geldautomaten inbrengen. Zo werd het aanwezige cash in de kassa’s geminimaliseerd. Eind 2017 werden de handelaars echter verplicht om de geldautomaten weg te halen op straffe van zware boetes.

Mensen verliezen toegang tot essentiële dienstverlening

En nu bouwen de verschillende grootbanken hun kantorennetwerk af en sluiten zij hun eigen bankautomaten ten voordelen van enkele afhaalpunten. De banken sluiten hun eigen kantoren echter veel sneller dan dat ze cashpunten openen. “In veel dorpen en gemeenten verliezen mensen hierdoor de toegaan tot essentiële financiële dienstverlening. Maar ook de lokale winkels en horecazaken krijgen hierdoor klappen. Mensen gaan in een andere (deel-)gemeente geld afhalen en bezoeken daar de lokale horeca of buurtwinkel”, volgens Yngvild Ingels.

Veiligheidsrisico’s

Een ander gevolg is dat de handelaars moeten terugvallen op het oudere systeem waarbij zij het geld uit de kassa’s naar hun kluis moeten brengen en van daaruit vervolgens na sluitingsuur zelf via de openbare weg naar een nabijgelegen bankfiliaal moeten brengen. “Dat stelt nog hogere veiligheidsrisico’s. Wij willen de handelaars weer de mogelijkheid geven om geldautomaten te plaatsen in hun zaak, mits het respecteren van een reeks veiligheidsmaatregelen”, vervolgt Yngvild Ingels.

Voldoet aan alle veiligheidsvoorwaarden

De wet vereist nu dat het transport en vullen van een geldautomaat enkel kan gebeuren door een gecertifieerd beveiligingsbedrijf. Dat wetsvoorstel zorgt ervoor dat personeelsleden onder bepaalde veiligheidsvoorwaarden de toelating krijgen om deze ‘bewakingsactiviteit’ zelf uit te voeren. “Dat is positief voor zowel handelaars als de gewone burgers. De handelaars kunnen hun cash geld kwijt zonder naar de bank te moeten en de gewone mensen kunnen geld afhalen in een veilige en drukke omgeving,” besluit Yngvild Ingels.

Tijdens de bespreking van het wetsvoorstel in de commissie Binnenlandse Zaken kwam enkel de PS tussen namens de meerderheid om het voorstel af te wijzen.