Betalingsachterstand federale politie had vermeden kunnen worden

Door Yngvild Ingels op 16 augustus 2023
Yngvild Ingels

De federale politie heeft een betalingsachterstand die oploopt tot in de tientallen miljoenen euro’s. Kamerlid Yngvild Ingels, die zetelt in de commissie Binnenlandse Zaken, wijst op de verantwoordelijkheid van de federale politiek: “Dat is slechts het topje van de ijsberg, want door late leveringen en prijsstijgingen zal de put nog groter worden. Dit kon nochtans vermeden worden”, zegt Ingels.

Yngvild dringt dan ook al jarenlang aan op een ‘enveloppe-principe’ bij de federale politie, zoals vandaag al bestaat bij Defensie. “Hiermee vervallen de tussenschotten tussen personeels-, werkings- en investeringskredieten en kan de federale politie krediet-overschotten gebruiken om (on)verwachte kosten te dekken binnen datzelfde boekingsjaar”, legt het Kamerlid uit. De huidige betalingsachterstand zal volgens Ingels moeten worden opgelost door bijkomende vereffeningskredieten toe te kennen. “Kennis die de regering-De Croo nochtans ook heeft”, zegt het Kamerlid, “Waar wacht men dan op om die onbetaalde facturen te vereffenen? Want onze politiediensten kunnen alle middelen gebruiken.”

Etterende open wonde

Maar de grotere uitdaging ligt als een grote open wonde te etteren, zegt Ingels: “Vandaag is er namelijk nog steeds geen duidelijk financieel meerjarenplan voor de federale politie dat flexibel genoeg is om snel te kunnen reageren op de uitdagingen binnen onze maatschappij.” Volgens het Kamerlid moet er dan ook een nieuw strategisch financieel beleid komen dat permanent gemonitord wordt. “Daarbij moet er ook dringend werk gemaakt worden van een financieringsmodel met parameters die wél overeenkomen met de realiteit waarin onze politiemensen moeten werken.” Ze verwijst daarmee naar het verouderde financieringsmodel dat een gigantische budgettaire scheeftrekking veroorzaakt tussen de lokale politiezones in Vlaanderen en Wallonië. Dus een herziening van de bekende ‘KUL-norm’, wat minister Verlinden al belooft sinds haar aantreden.

Wachten op actie

Daarnaast pleit het Ingels ook voor een gezondere ratio tussen persoons-en werkingsmiddelen. Vandaag is dat in België 82-18, terwijl Nederland kiest voor 75-25.  “Kortom, de politie moet weten waar ze financieel aan toe zijn zoals dat bij andere diensten de normaalste zaak van de wereld is. Maar het is nog steeds wachten op concrete acties van minister Verlinden. Met als gevolg dat er tijd verloren gaat en dit niet alleen ten koste gaat van de werking van de geïntegreerde politie, maar ook de veiligheid in het algemeen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is