N-VA legt in september parlementaire onderzoekscommissie over overstromingen op tafel

Door Peter De Roover, Yngvild Ingels op 22 juli 2021, over deze onderwerpen: Overstromingsgevaar
Wateroverlast

De waterramp die de grensstreek tussen Wallonië, Duitsland, Nederland en Vlaanderen trof, zal diepe littekens nalaten gezien zijn omvang. De golf van solidariteit bij de burgers over taal- en staatsgrenzen heen is hartverwarmend en de inzet van de hulpverleners is bewonderenswaardig. In de afgelopen dagen rezen er echter ook beleidsvragen. “Nu moet alle aandacht gaan naar directe hulpverlening want de noden zijn groot en acuut. Maar er zijn wel vragen over deze noodtoestand die op een gepast moment grondig onderzocht dienen te worden om dergelijke rampen in de toekomst te vermijden of de gevolgen ervan sterker in te perken”, zegt Kamerlid Yngvild Ingels.

Eerste waarschuwing al op 10 juli

België ontving de eerste waarschuwing van het European Flood Awareness System over het overstromingsgevaar al op zaterdag 10 juli. De dagen nadien volgden er nog 24 alarmsignalen. Toch liet men een belangrijke stuwmeer pas leeglopen op woensdag 14 juli en werden de eerste evacuaties in heel wat Waalse gemeenten pas uitgevoerd op donderdag 15 juli.

Hulpverlening nu prioritair

“Die vragen situeren zich zowel op het Waalse als het federale beleidsniveau. Een diepgaand parlementair onderzoek na de zomer dringt zich dus op. Hulpverlening is nu prioritair en het is ongepast nu betrokkenen naar het parlement te roepen. Alle handen zijn nu nodig op het terrein. Met het Waalse luik bemoeien wij ons uiteraard niet. De federale aspecten van de aanpak moeten echter ook grondig onderzocht worden met het oog op het nodige beleidswerk”, zegt fractievoorzitter Peter De Roover.

Parlementaire onderzoekscommissie nu meer aangewezen

Hij nodigt zijn collega-fractievoorzitters dan ook uit om de formule van een parlementaire onderzoekscommissie ernstig te overwegen. De ervaring met de Bijzondere Coronacommissie leert dat intensief parlementair werk beleidsmankementen kan blootleggen maar dat de formule van de ‘bijzondere commissie’ beperkingen kent die hinderlijk waren bij het uitwerken van het eindrapport. “Vandaar dat een parlementaire onderzoekscommissie nu wellicht meer aangewezen is”, meent De Roover. Hij vraagt de agendering van dit punt op de eerstvolgende Conferentie van Fractievoorzitters.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is