Meerderheid zet opnieuw oppositie buitenspel in Bijzondere COVID-commissie

Door Frieda Gijbels, Kathleen Depoorter, Yngvild Ingels op 11 juni 2021, over deze onderwerpen: Politiek, Coronacrisis
Coronavirus COVID dossier

In de Bijzondere COVID-commissie is het de bedoeling dat alle politieke fracties aanbevelingen naar voren schuiven, gevolgd door een debat en een algemene consensus. Maar tot grote verbazing van de oppositie, legden de paars-groene meerderheidspartijen plots eigen aanbevelingen op tafel en werden die benoemd als ‘meerderheidsconsensus’.

Kathleen Depoorter reageert: “Dat is niet de bedoeling van een commissie als deze. We hebben ons uiteraard verzet en hebben de zitting voorlopig laten schorsen. Deze manier van werken is compleet respectloos ten opzichte van iedereen die geraakt is door deze crisis. We blijven natuurlijk beschikbaar voor een vervolg, maar eerst mag de meerderheid zich eens bezinnen over haar manier van werken.”

Minachting voor werking parlement

Volgens Yngvild Ingels gaat het niet om meerderheid tegen oppositie. “Dit is een onderwerp dat ons allen aanbelangt. Alle aanbevelingen op voorhand delibereren en afkloppen is een complete minachting voor de werking van het parlement.”

Waar blijft de nieuwe politieke cultuur?

Frieda Gijbels stelt vast dat de paars-groene coalitie te fragiel is om openlijk over aanbevelingen te debatteren. “En dat terwijl we elke les die we kunnen trekken uit deze crisis moeten aangrijpen om het de volgende keer beter te kunnen doen. Deze crisis verdraagt geen enggeestige politieke spelletjes. We kunnen alleen maar hopen dat de paars-groene meerderheid dit snel inziet en haar zogenaamde ‘nieuwe politieke cultuur’ ook echt toepast. Geen woorden maar daden.”

Ondertussen drong de N-VA-fractie aan op een nieuwe manier van werken. De voorzitter zal een aanzet van tekst maken, waarin duidelijk wordt welke aanbevelingen elke fractie doet. De N-VA laat verder weten dat het wat hen betreft, de laatste kans is voor de meerderheid en dat er echt ruimte moet zijn voor een eerlijk debat.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is